משפחתא להורים ואחים ביולוגיים

תומכים בכם בכל שלב, באהבה

בני-אתר

איש קשר:

בני סוויל

יו"ר

“אף אחד לא לבד במסע האימוץ שלו .”

כל מה שצריך להורים ואחים ביולוגיים

ליווי משפחות מאמצות

תכנית הכשרה "הורים מלווים הורים"

מידע משפטי להורים ביולוגיים

שירותי הפנייה לתמיכה מקצועית

תמיכה לוגיסטית ומעשית

אוסף משאבים ומאמרים

תמיכה רגשית ופסיכולוגית

שאלות נפוצות

אימוץ מקנה למאמצים מעמד הורים על פי החוק ,כלפי הילד.
הילד הופך להיות חלק מהמשפחה לכל דבר ועניין עד להגיעו לגיל 18.

אומנה אינה מקנה מעמד הורים חוקי, הילד נשאר במשפחה האומנת לזמן מסוים (כאשר מטרת האומנה להחזיר את הילד לבית הוריו הביולוגיים).