תמיכה לוגיסטית ומעשית

בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת

צחי

איש קשר:

שירה

מנכ"ל

“אף אחד לא לבד במסע האימוץ שלו .”

שירותים נוספים לילדים מאומצים

מידע משפטי להורים ביולוגיים

תמיכה משפטית לפתיחת תיק אימוץ

הדרכת הורים לתמיכה בהורים אחרים

מידע להורים המבקשים לאמץ

שירותי הפנייה לתמיכה מקצועית

אוסף משאבים ומאמרים

תמיכה רגשית ופסיכולוגית