משאבים חינוכיים למוסדות

צחי

איש קשר:

גדעון מרמלשטיין

מנטור ומנהל מחלקת מאומצים

“אף אחד לא לבד במסע האימוץ שלו .”

שירותים נוספים לילדים מאומצים