הכשרת מאמנים

בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת

צחי

איש קשר:

שירה

מנכ"ל

“אף אחד לא לבד במסע האימוץ שלו .”

שירותים נוספים לילדים מאומצים

משאבים חינוכיים למוסדות