מידע נוסף

שאלות ותשובות

השרות למען הילד מטפל בכל הקשור בתהליכי האימוץ, פיקוח על האימוץ הבין ארצי ברוח 'אמנת האג', חוק ההסכמים לנשיאת עוברים (פונדקאות) ומשם מתחילים את התהליך.

העמותה יכולה לסייע ולתמוך לאורך התהליך ולאחריו.

השירות למען הילד – פרטי יצירת קשר עם המחוזות השונים

 • משרד ראשי – רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה קומה 6, ירושלים. 
  טל: 5085610 (02) | פקס: 5085946 (02) | EdnaS@molsa.gov.il
 • מחוז ירושלים – מגדלי הבירה, רח' ירמיהו 39 קומה 3, ירושלים 
  טל: 5085303 (02) | פקס: 5085922 (02) | DoritY@molsa.gov.il
 • מחוז תל אביב – קיבוץ גלויות 106, יפו-תל אביב 
  טל: 512-5530/1/2 (03) | פקס: 508-5034 (02) | YaelgE@molsa.gov.il
 • מחוז חיפה – רחוב עומר אל כיאם 12, חיפה
  טל: 8142600 (04) | פקס: 8142617 (04) | HagitsA@molsa.gov.il
 • מחוז באר שבע – קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע 
  טל: 6264930/1/2 (08) | פקס: 5085070 (02) | GilaBA@molsa.gov.il

אימוץ מקנה למאמצים מעמד הורים על פי החוק ,כלפי הילד.
הילד הופך להיות חלק מהמשפחה לכל דבר ועניין עד להגיעו לגיל 18.

אומנה אינה מקנה מעמד הורים חוקי, הילד נשאר במשפחה האומנת לזמן מסוים (שנקבע מראש עם השירות למען הילד). 

קישורים
כתבות