כנסים והעשרות משפחתאיות

כנס העשור של משפחתא

נובמבר 2023